Tööaeg:
E,T,K 11 — 17:30
R,L 11 — 17:30
N,P - Suletud

Ostutingimused

Modastro.ee tingimused kehtivad võrdselt kõigi ostuklientide suhtes. Modastro.ee esindaja OÜ Modastro jaostukliendi suhteid reguleerivad OÜ Modastro poolt koostatud ostutingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.

OÜ Modastro koostatud ostutingimused:

1. Tellimistingimused

Tellimus vormistatakse www.modastro.ee internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja www.modastro.ee esindaja OÜ Modastro (edaspidi Müüja) vahel. Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

1.1 Tellimuse vormistamine
Ostja teeb tellimuse elektrooniliselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi. Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikkab lingile "Jatka" pärast oma andmete sisestamist.
Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-mailile. Arve salvestatakse automaatselt www.modastro.ee serverisse, mille võib hiljem välja printida, logides oma parooliga modastro.ee kodulehele.
Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

1.2 Tellimuse jõustumine
Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud OÜ Modastro arvelduskontole.

2. Hind

OÜ Modastro e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on eurodes (või valides eesti kroonides, rublades, dollarides). Kõik hinnad sisaldavad 20%-ilist käibemaksu. Hinnale lisandub veel transpordi tasu. Ostja ise valib tarneviisi. Olenevalt sellest transpodri tasu on kas 4.8 euro (Eesti post), 3.8 euro (Smart Post) või 0 euro (tasuta kohaletoimetamise viis). Kõik pildid on illustratiivse tähendusega. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta.

3. Toodete eest tasumine

Ostja tasub toodete eest vastavalt OÜ Modastro poolt edastatud arvele. Müüja jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt arvel märgitud tasumiskuupäevaks. Tavaliselt Ostjal on üks tööpäev tellimuse maksmisele pärast ostu sooritamiselt. Juhul, kui seda ei juhtu kustutakse tellimus automaatselt.
Toodete eest tasub Ostja OÜ Modastro arveldusarvele SEB, Swedbank, Nordea või Sampo panka. Toodete eest võib tasuda ka nende pangalingiga, Paypal või WebMoney abil. Meie pangaandmed leiate kontaktidest.

4. Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg

Orienteeruv tarneaeg on 1 - 3 tööpäeva. Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest, punkt 1.2. Kui ülekanne tellitud kauba eest on laekunud enne kella 17.00, saadetakse kaup teele samal tööpäeval. Kui tellimus esitatakse laupäeval või pühapäeval, siis saadame kauba teele esmaspäeval. Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Ostja on kohustatud avama saadetise, mis sisaldab kergesti purunevaid esemeid ning on märgistatud "Ettevaatlikult" kleebistega, postitöötaja või kulleri juuresolekul ning veenduma saadud esemete korrasolekus. Saadetise rikkumise korral kohustub Ostja registreerima selle fakti vastavalt postitöötaja või kulleri juhistele. Hilisemaid
pretensioone Müüja ei rahulda ning Ostjal puudub õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti, Euroopas ja Venemaal. Väikesaartele adresseeritud saadetised toimetatakse vastavalt transpordiühenduse sagedustele. Kauba kohaletoimetamisega ja tarneaega välismaalt Eesti tutvutuge siin.

Tellitud kauba Eestimaa piiril saadame teele Eesti posti kulleriga või SmartPOSTiga. Kauba järele on võimalik tulla ka ise järele Müüa lattu.

4.1 Kasutades kullerina Eesti post, kaup tuleb Teie juurde kulleriga, kes teatab eelnevalt ette ja annab kauba käest kätte. Tooted antakse Ostjale üle koos saatelehega, millele Ostja on kohustatud alla kirjutama. Tellides kauba Eesti Postiga saate vaadata Eesti posti kodulehel millal jõuab pakk teieni sõltuvast Teie poolt valitud kohast. Hind on 4.80 eurot.

4.2 Smart posti teenus kohustab Teid tullema kaubale järgi varem valitud pakiautomaadi juurde 7 tööpäeva jooksul. Ostjat teavitatakse telefoni teel kauba saabumisest ja saadetise hoiuajast. Pakiautomaatide asukohtade nimekirjaga saate tutvustada siin. Hind on 3.80 eurot.

4.3 Ostja võib kaubale ka ise järele tulla meie lattu, mis asub aadressil: Laagna tee 80, Tallinn. Oleme avatud esmaspäevast reedeni kell 11-18. Ostjal on selleks 3 tööpäeva. Raskuste tekkimisel võtke ühendust tel. 6101201. Hind on 0 euro.

5. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

5.1. Ostjal on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Müüjale elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Müüjale kontakttelefonil.

5.2. Ostjal on õigus taganeda sooritatud ostust 1 tööpäeva jooksul alates toodete Müüjale üleandmisest. Selleks peab Ostja saatma Müüjale kirjaliku taganemisavaldus. Müüja soovitab Ostjal märkida avalduses ka taganemise põhjuse.

5.3. Kauba tagastamisel Ostja on kohustatud toimetama tagastatav kaup Müüjale isiklikult või Eesti Posti postiteenuse kaudu 14 (neliteist) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest. Kõik tagastamisega seotud kulud tasub Ostja.

5.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neliteist) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Müüjale tagastatud.

5.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toode koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte. NB! Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning kaup peab olema avamata originaalpakendis.

6. Garantii

6.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.

6.2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neliteist) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.3. Ostja ja Müüja vahel seoses www.modastro.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9,00 
10,00 
23,00